Divisi Medinfo

Ketua Divisi Medinfo

Hansen Dwi Setianto | 2021

Staff Ahli Kominfo

Safana Tri Kartika | 2021

Staff Ahli Kominfo

Nur Fatkhul Jannah A. | 2021

Staff Kominfo

Atika Wulandari | 2022

Staff Kominfo

Ajeng Putri Hidayat | 2021

Staff Kominfo

Indira Rahma Putri | 2021

Staff Kominfo

Nurus Sya’adah | 2021

Program Kerja
Divisi Medinfo